สำหรับเจ้าหน้าที่

ผลสำรวจ

ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลกระสังบ่อยแค่ไหน
 

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้14
mod_vvisit_counterเมื่อวาน184
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้688
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา1453
mod_vvisit_counterเดือนนี้929
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา6576
mod_vvisit_counterทั้งหมด1350132

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล PDF พิมพ์ อีเมล

           อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25522554) องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง  ดังนี้

          (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

          (2) รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ  รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

          (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

          (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          (5) ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

          (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี   เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ

          (7) คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          (8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

          (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

          ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่  3  พ.ศ. 2542  องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการใดๆ เขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ดังต่อไปนี้

          (1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร

          (2) ให้มีและบำรุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

          (3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

          (4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

          (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

          (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

          (7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

          (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

          (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

          (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

          (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

          (12) กิจการท่องเที่ยว

          (13) การผังเมือง

 

แนะนำบุคลากร

wandee.jpg

ตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์

อัพเดตข้อมูล